ฉันสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลระบบ (แอดมินกรุ๊ป) ได้หรือไม่

2021-04-06 06:34:45 UTC 2022-10-19 14:25:36 UTC

แอดมินกรุ๊ปเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

▼ การเปลี่ยนกรุ๊ปแอดมิน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10562942/

ในหนึ่งกรุ๊ปจะมีแอดมินกรุ๊ปเพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่คุณสามารถแต่งตั้งรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) ที่มีสิทธิ์เกือบเทียบเท่ากับแอดมินกรุ๊ปได้หลายคน
*ต้องเป็นบัญชีเมมเบอร์เท่านั้น จึงจะสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นรองแอดมิน

▼ เพิ่มรองกรุ๊ปแอดมิน [Sub-administrator] (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505907