ฉันสามารถดูคู่มือแบบออฟไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ได้หรือไม่

2021-04-06 06:33:43 UTC 2022-02-01 02:58:34 UTC

สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตที่มีการปิดกั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะไม่สามารถดูคู่มือใน Teahcme Biz ได้

หากต้องการดูคู่มือใน Teachme Biz โดยที่ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คุณจะต้องทำการบุ๊กมาร์ก, แคช และดาวน์โหลดคู่มือผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเท่านั้น

▼ การดูคู่มือแบบออฟไลน์ (ระบบ iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/5506134/

▼ การดูคู่มือแบบออฟไลน์ (แอนดรอยด์)
https://teachme.jp/8/manuals/5505264

หลังจากทำการบุ๊กมาร์กไปแล้ว หากคุณเข้าดูคู่มือในขณะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะสามารถดูเนื้อหาของคู่มือเวอร์ชันล่าสุดได้

นอกจากนี้ หากคุณออกจากระบบ ข้อมูลที่แคชและดาวน์โหลดไว้จะถูกลบ คุณจะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้หากไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต