ใครบ้างจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเผยแพร่คู่มือใหม่หรือมีการอัปเดตคู่มือ?

2021-04-06 06:33:00 UTC 2023-12-07 06:34:52 UTC

เมื่อคุณเผยแพร่หรืออัปเดตคู่มือผ่าน Web Browser คุณสามารถเลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน/ทีมใดบ้าง

▼ แจ้งการเผยแพร่/อัปเดตคู่มือไปยังผู้ใช้งาน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/15469110/ 

หากคุณเผยแพร่หรืออัปเดตคู่มือผ่าน Mobile App (iOS/Android)
ผู้ใช้งานทั้งหมดที่สามารถดูคู่มือได้จะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

*ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือน จะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับการแจ้งเตือนนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ฉันสามารถปิดการแจ้งเตือนได้หรือไม่?
https://help.teachme.jp/hc/th/articles/900005510026