ใครจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคู่มือถูกเผยแพร่ / อัปเดต

2021-04-06 06:33:00 UTC 2022-05-09 06:27:28 UTC

หลังจากเผยแพร่หรืออัปเดตคู่มือจาก Web Browser คุณสามารถเลือกผู้ใช้งานที่จะรับการแจ้งเตือนได้

อย่างไรก็ตาม หากเผยแพร่หรืออัปเดตคู่มือจาก Mobile App (iOS/Android) หรือ Windows Desktop App การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้งานทุกคนที่สามารถดูคู่มือได้
*ผู้ใช้งานจะไม่สามารถตั้งค่ารับการแจ้งเตือนจากการอัปเดตคู่มือ

หากต้องการปิดการแจ้งเตือนอื่น ๆ จาก Teachme Biz

▼ ตั้งค่าการแจ้งเตือน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505630