ฉันสามารถเพิ่มบัญชีผู้แก้ไขร่วมในหลายคู่มือพร้อมกันได้หรือไม่

2021-04-06 06:31:50 UTC 2021-08-31 02:28:41 UTC

หากคู่มืออยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน คุณสามารถ "เพิ่ม" บัญชีผู้แก้ไขร่วมในหลายคู่มือพร้อมกันได้ (เพิ่มได้พร้อมกันที่จำนวนสูงสุด 50 คู่มือ)

▼ การเพิ่มผู้ร่วมแก้ไขในหลายคู่มือพร้อมกัน (Web browser)
https://teachme.jp/8/manuals/9928219/

อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ร่วมแก้ไขข้ามโฟลเดอร์ในคราวเดียวได้