มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานหรือไม่ (เกี่ยวกับการใช้งานหลายอุปกรณ์)

2021-04-06 06:31:44 UTC 2023-05-30 05:02:30 UTC

■ บัญชีเมมเบอร์ (สำหรับแก้ไข) สามารถใช้งานได้สูงสุด 4 อุปกรณ์
■ บัญชีเกสต์ (สำหรับดูคู่มืออย่างเดียว) สามารถใช้งานได้สูงสุด 2 อุปกรณ์
(ไม่ควรใช้งานพร้อมกัน)

หากมีการใช้งานเกินที่กำหนดจากการเข้าถึงล่าสุด อุปกรณ์แรกที่ใช้งานจะถูกบังคับให้ออกจากระบบอัตโนมัติ

*อุปกรณ์ หมายถึง สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, Mac หรือ Windows PC เป็นต้น


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

14 จาก 14 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน