จำนวนและขนาดสูงสุด ของรูปภาพและวิดีโอที่สามารถอัปโหลดบน Teachme Biz ได้คือเท่าไหร่

2021-04-06 06:31:37 UTC 2021-09-01 00:53:26 UTC

ไม่จำกัดจำนวนคู่มือหรือข้อมูลที่สามารถบันทึกได้
โปรดตรวจสอบข้อจำกัดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

■ เกี่ยวกับรูปภาพ

 • ประเภทของไฟล์: png and jpg
 • จำนวนรูปภาพ (จำนวนภาพทั้งหมดต่อกรุ๊ป): ไม่จำกัดจำนวน
 • ขนาดของไฟล์ภาพในคู่มือ: สูงสุด 20MB
 • ขนาดของไฟล์ภาพไอคอนต่าง ๆ: สูงสุด 5MB

■ เกี่ยวกับวิดีโอ

 • สามารถอัปโหลดได้สูงสุด 1,000 วิดีโอ/กรุ๊ป
  (ยกเว้นแพลน Light/Light+ จะจำกัดอยู่ที่ 100 วิดีโอ/กรุ๊ป)
 • ขนาดของไฟล์: สูงสุด 4GB/ไฟล์วิดีโอ
 • ความยาวของวิดีโอ
  • Web Browser: สูงสุด 20 นาที
  • Editor Plugin: (วิดีโอที่แก้ไขได้) สูงสุด 10 นาที
  • Mobile App (iOS / Android): (วิดีโอที่แก้ไขได้) สูงสุด 10
 • ความละเอียด: 1280 x 1080 (ปรับความละเอียดอัตโนมัติ)
 • ประเภทของไฟล์ที่รองรับ: QT, AVI, M4V, MP4, MOV
  • Web Browser: mp4, mov, m4v, avi, qt (กรณีที่ใช้ฟังก์ชัน Extract from video สามารถเลือกไฟล์ประเภท wmv เพิ่มเติมได้)
  • Editor Plugin: mp4, mov, m4v, avi, qt (เป็นไฟล์จากการ Extract from video เท่านั้น)
  • Mobile App (iOS): mp4, mov, m4v
  • Mobile App (Android): mp4, 3gp
  • Windows Desktop App: mp4, mov, m4v, qt, avi (กรณี Extract from video จะเป็นไฟล์ประเภท mp4, mov, m4v, avi, wmv)

■ ฟังก์ชันแก้ไขวิดีโอ

 • จำนวนวิดีโอที่แก้ไขได้ (จำนวนวิดีโอทั้งหมดต่อกรุ๊ป): ไม่จำกัดจำนวน
 • จำนวนฉากที่แก้ไขได้ (ต่อวิดีโอ): สูงสุด 20 ฉาก
 • การตั้งค่าเวลาหยุด (ต่อฉาก): 1 - 10 วินาที
 • ฟังก์ชัน Capture Video (จาก Editor Plugin หรือ Windows Desktop App)
  • ประเภทไฟล์ที่ได้: mp4
  • อัดได้สูงสุด 10 นาที/วิดีโอ

*หากคุณต้องการอัปโหลดมากกว่า 1,000 วิดีโอ
คุณสามารถเพิ่มจำนวนวิดีโอได้ โดยการซื้อ Add-on 1,000 วิดีโอ ฯลฯ
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนวิดีโอสูงสุดที่สามารถอัปโหลด และสถานะการใช้งานปัจจุบันได้ โดยทำตามขั้นตอนนี้

▼ ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและสถานะการใช้งาน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/7740548

*แม้จะเป็นไปตามข้อจำกัดข้างต้น แต่บางกรณีการอัปโหลดอาจไม่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างและแก้ไขวิดีโอ
หากต้องการใช้ภาพและวิดีโอเป็นจำนวนมาก โปรดตรวจสอบการดำเนินการล่วงหน้า

▼ รายการอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ หรือสภาพแวดล้อมที่รองรับ
https://teachme-biz.com/about/device/