ฉันสามารถใช้ฟังก์ชันโมเสก (เบลอภาพ) ขณะแก้ไขวิดีโอได้ไหม

2021-04-06 06:31:33 UTC 2022-05-09 06:27:28 UTC

ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโมเสกในการแก้ไขวิดีโอได้
กรณีที่คุณมีสิ่งที่ต้องการซ่อนในวิดีโอ โปรดทำตามคำแนะนำ ดังนี้

  • ตัดช่วงวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่คุณต้องการจะสื่อออก และเลือกใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็น
  • หากขั้นตอนนั้นสามารถสื่อสารด้วยภาพนิ่ง กรุณาเลือกตัดส่วนที่จำเป็นออกมาเป็นภาพและใช้ฟังก์ชันโมเสกกับภาพนั้น
  • ช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อใส่โมเสก แล้วจึงค่อยอัปโหลดวิดีโอลงบน Teachme Biz