ฉันสามารถใช้ฟังก์ชันโมเสก (เบลอภาพ) ขณะแก้ไขวิดีโอได้หรือไม่

2021-04-06 06:31:33 UTC 2023-10-19 05:53:07 UTC

ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโมเสกในการแก้ไขวิดีโอได้
หากคุณมีสิ่งที่ต้องการปกปิด/ซ่อนในวิดีโอ โปรดทำตามคำแนะนำดังนี้

  • ตัดช่วงวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่คุณต้องการจะสื่อออก และเลือกใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็น
  • หากขั้นตอนนั้นสามารถสื่อสารด้วยภาพนิ่ง กรุณาเลือกตัดส่วนที่จำเป็นออกมาเป็นภาพและใช้ฟังก์ชันโมเสกกับภาพนั้น
  • ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อใส่โมเสก แล้วจึงค่อยอัปโหลดวิดีโอลงบน Teachme Biz