ฉันสามารถลบคอมเมนต์ (ความคิดเห็น) ที่ฉันโพสต์ออกจากคู่มือได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:18 UTC 2022-11-23 07:26:30 UTC

คุณสามารถลบคอมเมนต์ (ความคิดเห็น) ที่โพสต์ออกจากคู่มือได้

ผู้ใช้งานเหล่านี้จะเห็นปุ่ม "ลบคอมเมนต์":

  • ผู้ที่โพสต์คอมเมนต์
  • แอดมินโฟลเดอร์/รองแอดมินโฟลเดอร์ ของโฟลเดอร์ที่มีคู่มือนี้
  • แอดมินกรุ๊ป/รองแอดมินกรุ๊ป ที่เข้าร่วมในโฟลเดอร์ที่มีคู่มือนี้

หมายเหตุ: เมื่อลบคอมเมนต์แล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้