ฉันสามารถลบข้อความการโพสต์ความคิดเห็นออกจากคู่มือได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:18 UTC 2021-06-24 05:47:15 UTC

ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) เท่านั้น
จึงจะสามารถลบข้อความการโพสต์ความคิดเห็นออกจากคู่มือได้