รหัสผ่านที่ตั้งไว้สำหรับโฟลเดอร์สาธารณะมีวันหมดอายุหรือไม่

2021-05-18 03:37:18 UTC 2021-12-02 02:03:52 UTC

หากคุณต้องการแชร์คู่มือ / ข้อมูลกับบุคคลภายนอก คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะได้ รหัสที่คุณตั้งขึ้นจะไม่สามารถตั้งวันหมดอายุได้

คำแนะนำ: ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ หยุดการเผยแพร่โฟลเดอร์นั้นๆ ให้กับบุคคลภายนอกได้