ฉันจะหยุดการรับอีเมลแจ้งเตือนของ Task ที่เลยกำหนดไปแล้วได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:15 UTC 2022-08-01 02:44:01 UTC
  1. ทำ Task ให้สำเร็จและกดปุ่ม "Complete"
  2. แจ้ง "ผู้ส่ง Task" ให้ลบ Task ที่ส่งมา
  3. หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน)

คุณสามารถลบทุก Tasks ที่ถูกสร้างขึ้นในกลุ่มได้ โดยไปที่ "Outbox" และเลือก "Display other members' created tasks"