ฉันสามารถใช้วิดีโอที่ถูกอัดจากอุปกรณ์อื่นๆ มาใช้ในการสร้างคู่มือบน Windows Desktop App ได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:14 UTC 2021-08-31 02:28:41 UTC

ได้ ขณะที่คุณกำลังทำการเพิ่มขั้นตอนในคู่มือ คุณสามารถเลือก "Select File"
และเลือกไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกไว้แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้งาน Windows Desktop App ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ Editor Plugin บน Web Browser แทน คุณสามารถใช้ Editor Plugin ในการแคปเจอร์/อัดวิดีโอหน้าจอการทำงาน, แก้ไข/ตัดภาพหรือคลิปจากวิดีโอ จาก Web Browser โดยตรง (ทำให้ไม่ต้องย้ายการใช้งานไปมาระหว่าง Web Browser และ Windows Desktop App อีกต่อไป)

*จำเป็นต้องติดตั้ง (กรุณาติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ)

ติดตั้ง Editor Plugin ด้วยตัวติดตั้ง (Web Browser×Editor Plugin)
https://teachme.jp/8/manuals/9677239