ฉันสามารถเพิ่มจำนวนวิดีโอได้หรือไม่ เมื่อการใช้งานถึง 1,000 วิดีโอแล้ว? หรือเมื่อถึง 100 วิดีโอ (ขึ้นอยู่กับแพลนที่ใช้)

2021-05-18 03:37:14 UTC 2022-10-03 01:41:24 UTC

คุณสามารถเพิ่มจำนวนวิดีโอได้ครั้งละ 1,000 วิดีโอ

หากคุณต้องการอัปโหลดมากกว่า 1,000 วิดีโอ คุณสามารถเลือกเพิ่ม Video Add-on ให้กับแพลนที่คุณใช้

กรุณาอ้างอิงคู่มือด้านล่างเพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุณ
▼ ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและสถานะการใช้งาน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/7740548