ฉันสามารถอัปโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของฉันได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:13 UTC 2021-06-07 03:39:26 UTC

ทำได้