ฉันสามารถอัปโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของฉันได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:13 UTC 2022-01-07 01:59:52 UTC

ทำได้