โฟลเดอร์ของฉันจะถูกพบใน google หรือโปรแกรมค้นหาอื่นๆหรือไม่

2021-05-18 03:37:11 UTC 2021-06-01 10:46:53 UTC

คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงโฟลเดอร์บนโปรแกรมค้นหาได้ โดยไปที่ การตั้งค่าโฟลเดอร์ > การตั้งค่าการเผยแพร่ > เช็คเครื่องหมาย "แสดงในเครื่องมือค้นหา" > บันทึก