คู่มือในโฟลเดอร์สาธารณะของฉันจะถูกพบใน Search Engine (เช่น Google) หรือไม่

2021-05-18 03:37:11 UTC 2022-03-09 08:38:39 UTC

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้คู่มือในโฟลเดอร์สาธารณะนั้นไปปรากฏเป็นผลลัพธ์ของการค้นหาบน Search Engine หรือไม่

ตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชัน "Display in search engine" จะถูกปิดใช้งาน
อย่างไรก็ตาม หากคุณติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง "Display in search engine" ของโฟลเดอร์สาธารณะ (ที่ Realease Settings) คู่มือทั้งหมดในโฟลเดอร์สาธารณะรวมถึงตัวโฟลเดอร์นั้น จะถูกแสดงผลในหน้า Search Engine

*เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Display in search engine" แล้ว ผู้ให้บริการ Search Engine จะบันทึกข้อมูลนี้ หลังจากนั้น แม้ว่าคุณจะปิดฟังก์ชันนี้จากการตั้งค่า "Display in search engine" แล้วก็ตาม เนื้อหาเหล่านี้ก็ยังสามารถค้นหาเจอได้จากหน้า Search Engine