จำนวนการเข้าดูคู่มือแบบสาธารณะ (Outside views) จะถูกรีเซ็ตเมื่อไหร่?

2021-05-18 03:37:10 UTC 2024-04-04 03:54:41 UTC

จำนวนการเข้าดูคู่มือแบบสารธารณะ (Outside Views) จะถูกรีเซ็ตทุกสิ้นเดือน

จำนวนการเข้าดูจะเป็น 0 ในวันแรกของเดือน