นอกจาก QR code จะสามารถสร้างขึ้นสำหรับคู่มือแต่ละอันแล้ว ฉันสามารถสร้าง QR code สำหรับทั้งโฟลเดอร์ได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:09 UTC 2024-01-11 04:23:49 UTC

แนะนำให้คุณใช้เว็บไซต์ที่มีบริการสร้าง QR code โดยเฉพาะ โดยคุณสามารถคัดลอกและวาง URL ของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ และเว็บไซต์ดังกล่างจะทำการสร้าง QR code ใหม่ให้คุณ

หมายเหตุ: หากต้องการแชร์โค้ดกับคนภายนอก กรุณาใช้ URL ของโฟลเดอร์สาธารณะในการสร้าง QR code