ฉันสามารถใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องในคู่มือได้กี่ลิงก์

2021-05-18 03:37:07 UTC 2022-05-09 06:27:28 UTC

คุณสามารถแนบลิงก์จากภายนอก/คู่มือที่เกี่ยวข้องได้สูงสุด 10 ลิงก์ และ 1 ลิงก์สถานที่ ในแต่ละขั้นตอน/หน้าปก

*จำกัด 1,000 ตัวอักษรต่อ 1 ลิงก์ และจำกัดชื่อหัวข้อที่ 50 ตัวอักษร

คู่มือที่เกี่ยวข้อง:
▼ เพิ่มข้อมูล URL/ตำแหน่งสถานที่ลงในคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/9560498