ฉันสามารถใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องในคู่มือได้กี่ลิงก์

2021-05-18 03:37:07 UTC 2021-06-22 08:53:54 UTC

คุณสามารถใส่ลิงก์ได้สูงสุด 10 URL และ ลิงก์ตำแหน่งที่ตั้ง 1 จุด
สำหรับหน้าปกคู่มือ และในแต่ละขั้นตอน https://teachme.jp/8/manuals/9560498/