ฉันสามารถเพิ่มลิงก์และข้อมูลสถานที่ได้กี่อันต่อ 1 ขั้นตอน/หน้าปก?

2021-05-18 03:37:07 UTC 2022-10-03 01:41:24 UTC

ข้อมูลในตารางด้านล่างแสดงข้อจำกัดในการเพิ่มลิงก์และข้อมูลสถานที่

Function   Limit
URL จำนวนทั้งหมดที่เพิ่มได้

 10 URL ต่อ 1 ขั้นตอน

*ลิงก์ภายนอก และลิงก์คู่มือที่เกี่ยวข้อง (รวมกัน)

ความยาวของ URL

1,000 ตัวอักษร

ความยาวของชื่อหัวข้อ URL 50 ตัวอักษร
Location Info จำนวนทั้งหมดที่เพิ่มได้ 1 Location ต่อ 1 ขั้นตอน

กรุณาดูคู่มือด้านล่างเกี่ยวกับการเพิ่มลิงก์ภายนอก, ลิงก์คู่มือที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลสถานที่

▼ การใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องในคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/9560498

▼ การใส่ลิงก์จากภายนอก (ระบบ iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/15524301/

▼ การใส่ลิงก์จากภายนอก (แอนดรอยด์)
https://teachme.jp/8/manuals/15524872/

▼ การใส่ลิงก์คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ระบบ iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/15524309/

▼ การใส่ลิงก์คู่มือที่เกี่ยวข้อง (แอนดรอยด์)
https://teachme.jp/8/manuals/15524866/

▼ การเพิ่มข้อมูลสถานที่ในคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/16881120/

▼ การใส่ตำแหน่งของสถานที่ในคู่มือ (ระบบ iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/15524318/

▼ การใส่ตำแหน่งของสถานที่ในคู่มือ (แอนดรอยด์)
https://teachme.jp/8/manuals/15524861/