ในโปรแกรมมีฟังก์ชันเช็คคำสะกดหรือไม่

2021-05-18 03:37:07 UTC 2021-06-22 08:54:34 UTC

สามารถเช็คคำสะกดของตัวอักษรภาษาอังกฤษบน Web Browser
(แต่ยังไม่รองรับการเช็คภาษาอื่น) และไม่รองรับการเช็คภาษาใดๆบนอุปกรณ์อื่น