ฉันสามารถ Undo สัญลักษณ์ที่ใส่ในรูปภาพหรือวิดีโอได้หรือไม่?

2021-05-18 03:37:06 UTC 2024-07-02 07:39:27 UTC

ปัจจุบันการ Undo สามารถทำได้บน Mobile App เท่านั้น
ไม่มีปุ่ม Undo บน Web Browser

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบสัญลักษณ์ที่ใส่ในรูปภาพ/วิดีโอได้จากทุกแอป
*ยกเว้น Mosiac (เบลอ) ไม่สามารถลบได้หากบันทึกแล้ว

กรุณาดูคู่มือด้านล่างเกี่ยวกับวิธีใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ

▼ การใส่สัญลักษณ์และแก้ไขภาพ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505700/

▼ การใส่ลูกศรและสัญลักษณ์อื่น ๆ ในรูปภาพ (Mobile App)
https://teachme.jp/8/manuals/5279753/