ฉันจะตรวจสอบผู้รับ Task ว่าพวกเขาเข้าใจคุ่มือที่มอบหมายได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:04 UTC 2023-12-07 06:31:18 UTC

แนะนำให้คุณใช้แอปพลิเคชันอื่นร่วม โดยการสร้างแบบทดสอบขึ้นมา เช่น Google Forms
และนำ URL นั้นๆ ไปใส่ในลิงก์คู่มือ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเช็คความเข้าใจของแต่ละบุคคลได้