ฉันควรทำอย่างไรหากผู้ใช้งานบัญชีเกสต์ (บัญชีสำหรับเข้าชมคู่มืออย่างเดียว) ออกจากงาน

2021-05-18 03:37:02 UTC 2021-06-24 05:47:15 UTC

กรุณาลบบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว
แนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน (หากมีการแชร์อุปกรณ์ตัวเดียวกันกับผู้ใช้งานหลายคน)