แอดมินของโฟลเดอร์คืออะไร

2021-05-18 03:37:00 UTC 2024-04-04 03:54:15 UTC

ผู้ที่สร้างโฟลเดอร์นั้นๆ จะเป็นแอดมินของโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ
ซึ่งผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) สามารถปรับเปลี่ยนบัญชีแอดมินในโฟลเดอร์ต่างๆ ได้