ตัวแอปใช้พื้นที่ความจุของมือถือเท่าไหร่

2021-05-18 03:36:58 UTC 2024-04-03 05:36:53 UTC

โดยทั่วไป ข้อมูลจะไม่เก็บเข้าความจำของมือถือ
ข้อมูลสำหรับคู่มือที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่คลาวด์ และจะถูกโหลดจากอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่ดูคู่มือ