ฉันจะลบคู่มือได้อย่างไร?

2021-04-06 06:34:48 UTC 2022-10-03 01:41:24 UTC

ผู้ที่สามารถลบคู่มือได้ คือ
・เจ้าของคู่มือ
・แอดมิน/รองแอดมินโฟลเดอร์ที่คู่มือนั้นอยู่
・แอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ป (ต้องเป็นสมาชิกอยู่ในโฟลเดอร์ที่คู่มือนั้นอยู่ด้วย)

กรุณาดูวิธีลบคู่มือตามคู่มือนี้

▼ การลบคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505788/

▼ การลบคู่มือ (ระบบ iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/5506026/ 

▼ การลบคู่มือ (แอนดรอยด์)
https://teachme.jp/8/manuals/5505231/