บัญชี "เมมเบอร์" และ "เกสต์" ต่างกันอย่างไร?

2021-04-06 06:34:47 UTC 2023-02-18 12:43:30 UTC
บัญชีมี 2 ประเภท:

■ บัญชีเมมเบอร์ ➜ สามารถ สร้าง แก้ไข และดูคู่มือ
■ บัญชีเกสต์ ➜ สามารถดูคู่มือได้อย่างเดียว