ฉันสามารถแก้ไขวิดีโอ (ใส่สัญลักษณ์) ได้ทั้งหมดกี่ฉากต่อวิดีโอ

2021-04-06 06:34:37 UTC 2022-01-07 01:59:52 UTC
สามารถแก้ไขวิดีโอ (ใส่สัญลักษณ์) ได้สูงสุด 20 ฉาก/วิดีโอ