ฉันสามารถแก้ไขวิดีโอ (ใส่สัญลักษณ์) ได้ทั้งหมดกี่ฉากต่อวิดีโอ

2021-04-06 06:34:37 UTC 2021-08-31 02:28:41 UTC
สามารถแก้ไขวิดีโอ (ใส่สัญลักษณ์) ได้สูงสุด 20 ฉาก/วิดีโอ