ใครสามารถส่ง Task ได้บ้าง

2021-04-06 06:34:03 UTC 2023-12-07 06:31:18 UTC

ผู้ที่สามารถส่ง Task ได้มีดังต่อไปนี้

  • แอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ป (ที่ได้รับสิทธิ์เข้าโฟลเดอร์นั้น ๆ)
  • แอดมิน/รองแอดมินโฟลเดอร์

▼ วิธีสั่งงาน / กระจายงาน [Task Delivery] (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505928