ฉันสามารถปิดการแจ้งเตือนได้หรือไม่

2021-04-06 06:33:35 UTC 2022-10-03 01:50:19 UTC

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแจ้งเตือนได้ โดยทำตามวิธีต่อไปนี้

▼ ตั้งค่าการแจ้งเตือน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505630

*กรณีมีการเพิ่ม "ผู้ร่วมแก้ไขใหม่" จะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของคู่มือ (ผู้สร้างคู่มือ) และผู้ที่เป็น "ผู้ร่วมแก้ไข" อยู่แล้ว

*สำหรับการแจ้งเตือน "การเผยแพร่คู่มือ" จะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่สามารถตั้งค่าจากฝั่งของผู้รับได้