จะเป็นอย่างไรหากฉันเพิ่มคอมเมนต์ไปยังคู่มือหรือขั้นตอน

2021-04-06 06:33:28 UTC 2022-08-01 02:37:39 UTC

เมื่อคุณโพสต์คอมเมนต์ ข้อความจะปรากฎในคู่มือ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยอีเมลหรือการแจ้งเตือนใน Mobile App

การดูคอมเมนต์

หากคู่มือมีคอมเมนต์ คุณสามารถดูได้จากด้านบนของคู่มือหรือในส่วนของขั้นตอน
ใน Mobile App คุณสามารถเช็คจำนวนคอมเมนต์จากหน้าจอแสดงรายการคู่มือ
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานบัญชีเกสต์จะสามารถโพสต์หรือดูคอมเมนต์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโฟลเดอร์

การแจ้งเตือนด้วยอีเมล

เจ้าของคู่มือและผู้ร่วมแก้ไข (Co-editor) จะได้รับการแจ้งเตือนด้วยอีเมลเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ได้รับ

การแจ้งเตือนใน Mobile App

เจ้าของคู่มือและผู้ร่วมแก้ไข (Co-editor) จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ได้รับจากฟังก์ชัน "Updates" ใน Mobile App
คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือน หากผู้อื่นมีการคอมเมนต์ในคู่มือต่อจากคอมเมนต์ที่คุณเคยโพสต์ก่อนหน้า

หมายเหตุ

  • คอมเมนต์จะไม่แสดงบนหน้าจอแก้ไขใน Windows Desktop App
  • ผู้ใช้งานที่ถูกเพิ่มให้เป็นผู้ร่วมแก้ไข (Co-editor) แบบทีม จะไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนในฟังก์ชัน "Updates" ของ Mobile App
  • หากคุณโพสต์คอมเมนต์ในคู่มือที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ร่วมแก้ไข (Co-editor) คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ จากทั้งอีเมลและใน Mobile App
  • การแจ้งเตือนจะไม่ส่งไปยังผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลหรือผู้ที่ปิดการแจ้งเตือน
  • ข้อความคอมเมนต์จะไม่ปรากฎในรายการคู่มือที่ดาวน์โหลดมาจากฟังก์ชัน Export Manual List (ในรายการคู่มือจะแสดงเฉพาะจำนวนคอมเมนต์)

▼ วิธีเพิ่มคอมเมนต์ไปยังคู่มือหรือขั้นตอน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/15037394/
▼ วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505630/