มีวิธีการนับการเข้าดูคู่มือที่เผยแพร่แบบสาธารณะ (Outside Views) อย่างไร

2021-04-06 06:33:07 UTC 2022-04-26 06:49:38 UTC

1 คลิก 1 วิว

เมื่อดูคู่มือในโฟลเดอร์สาธารณะ (โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบ) จะถูกนับจำนวนเป็น "การดูจากภายนอก"

ทั้งนี้ จำนวนการดูจะไม่ถูกนับรวมเป็น "การดูจากภายนอก" หากตรงตามเงื่อนไขนี้

  1. คุณได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบในกรุ๊ปที่มีการเผยแพร่คู่มือนี้
  2. คุณได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง "โฟลเดอร์สาธารณะ" ที่เผยแพร่คู่มือนี้