หากฉันบังเอิญลบคู่มือที่สร้างไว้ สามารถกู้คืนข้อมูลได้หรือไม่

2021-04-06 06:32:54 UTC 2021-10-04 05:56:28 UTC

เจ้าของคู่มือสามารถเรียกข้อมูลกลับคืนมาได้ผ่านฟังก์ชัน "Backups" โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

▼ การกู้คืนคู่มือที่สำรองไว้ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10982540/

*ระบบจะสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวันเวลา 1:20 AM (เวลาประเทศไทย) และผู้ใช้งานยังสามารถทำการสำรองข้อมูลด้วยตนเองได้ทุกเวลา