ฉันสามารถกู้คืนคู่มือที่เผลอลบไปได้หรือไม่?

2021-04-06 06:32:54 UTC 2022-10-03 01:41:24 UTC

หากคู่มือถูก Backup อัตโนมัติจากระบบแล้ว จะสามารถกู้คืนได้

▼ การกู้คืนคู่มือที่ Backup สำรองข้อมูลไว้ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10982540/

ผู้ที่สามารถกู้คืนคู่มือจาก Backup คือ
- เจ้าของคู่มือ
- ผู้ร่วมแก้ไข (สามารถกู้คืนได้จากหน้าแก้ไขคู่มือเท่านั้น)
- แอดมิน/รองแอดมินโฟลเดอร์ที่คู่มือนั้นอยู่
- แอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ป

คู่มือทั้งหมดในกรุ๊ปจะถูก Backup อัตโนมัติทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ณ เวลาประมาณ 1:20 (AM)
นอกจากนั้น คุณยังสามารถ Backup คู่มือด้วยตัวเองโดยใช้ฟังก์ชัน Backup ได้เช่นกัน

▼ การสำรองคู่มือ และการลบคู่มือที่สำรอง (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/7740552

ผู้ที่สามารถ Backup คู่มือด้วยตัวเอง คือ
- เจ้าของคู่มือ
- ผู้ร่วมแก้ไข
- แอดมิน/รองแอดมินโฟลเดอร์ที่คู่มือนั้นอยู่
- แอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ป (ต้องเป็นสมาชิกในโฟลเดอร์ที่คู่มือนั้นอยู่)