ฉันสามารถเลือกใครให้เป็น "ผู้รับ Task" ได้บ้าง

2021-04-06 06:32:47 UTC 2022-03-09 08:40:01 UTC

สามารถส่ง Task ให้กับผู้ใช้งานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเมมเบอร์หรือบัญชีเกสต์
และยังสามารถส่ง Task ให้เป็นราย "ทีม" หรือเจาะจงเฉพาะสมาชิกบางคนในทีมได้เช่นกัน

กรุณาดูวิธีการส่ง Task ดังนี้

▼ วิธีสั่งงาน / กระจายงาน [Task Delivery] (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505928

*สำหรับการส่ง Task ด้วย Mobile App จะไม่สามารถส่งแบบรายทีมได้