ลิงก์ภายนอก (Outside Link) และ "คู่มือที่เกี่ยวข้อง (Related Manual)" ต่างกันอย่างไร?

2021-04-06 06:32:25 UTC 2022-05-09 06:27:28 UTC

ความต่างระหว่าง "ลิงก์ภายนอก" และ "คู่มือที่เกี่ยวข้อง" มีดังนี้

■ ลิงก์ภายนอก (Outside Link)
• สามารถลงทะเบียน URL ที่ขึ้นต้นด้วย http ได้
• สามารถระบุชื่อหัวข้อของ URL ได้ด้วยตัวเอง
*แสดงผลชื่อหัวข้อที่คุณระบุ แต่จะไม่ไปเปลี่ยนชื่อหัวข้อที่หน้าเว็บไซต์นั้น

■ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (Related Manual)
• สามารถลงทะเบียนคู่มือใน Teachme Biz ของกรุ๊ปเดียวกันได้
• ชื่อหัวข้อของลิงก์จะถูกเปลี่ยนอัตโนมัติตามชื่อของคู่มือนั้น
*คุณไม่สามารถระบุชื่อหัวข้อเองได้

• คุณสามารถเช็คว่าคู่มือใดบ้าง ที่มีลิงก์ URL ของคู่มือนี้แนบอยู่
(รองรับการใช้งาน Basic Plan ขึ้นไป)

▼ เช็คข้อมูลการใช้งานในแต่ละคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/11920323/