หากจำนวนวิดีโอที่ใช้ เกินจำนวนที่จำกัดไว้ จะเป็นอย่างไร

2021-04-06 06:32:00 UTC 2024-04-30 21:24:24 UTC

เมื่อมีการอัปโหลดถึงขีดจำกัดแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือน จากนั้นคุณจะไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอเพิ่มได้

คุณสามารถซื้อจำนวนวิดีโอเพิ่ม (Add-on) เพื่อขยายขีดจำกัดของการอัปโหลดวิดีโอ
กรุณาติดต่อทีม Customer Success สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและราคา
อีเมล: support-global(@)teachme.jp
LINE Official Account: @studist.th

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดการด้วยการลบวิดีโอที่ไม่จำเป็นออก คุณสามารถเช็คจำนวนวิดีโอที่ใช้ในแต่ละคู่มือ โดยดาวน์โหลดรายการคู่มือออกมาเป็นไฟล์ CSV ดังนี้

▼วิธีดาวน์โหลดรายการคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/7740634

→ ในไฟล์ CSV จะมี Column "Videos" อยู่ คุณสามารถดูจำนวนวิดีโอที่ใช้ในแต่ละคู่มือได้จากที่นี่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

29 จาก 45 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน