ฉันสร้างคู่มือในโฟลเดอร์สาธารณะและทำการเผยแพร่แล้ว แต่ทำไมคนภายนอกไม่สามารถดูคู่มือนั้นได้

2021-04-06 06:31:50 UTC 2022-03-18 04:31:43 UTC

การตั้งค่าการเผยแพร่ของโฟลเดอร์สาธารณะอาจอยู่ในสถานะ "ไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ (Unrelease)"

กรุณาไปที่การตั้งค่าโฟลเดอร์และเลือก "เผยแพร่สู่สาธารณะ (Release)"

*ปกติการสร้างโฟลเดอร์สาธารณะ ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่สถานะ "ไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ (Unrelease)" เสมอ

▼ ตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะ (ดูที่ขั้นตอนท้ายคู่มือ)
https://teachme.jp/8/manuals/5505734