เกี่ยวกับ Data Center

2021-04-06 06:31:31 UTC 2021-05-20 03:25:29 UTC

เราใช้ Data Center ของ AWS (Amazon Web Services) ที่มีผู้ใช้งานมากมายทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน
เซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

▼ เว็บไซต์ AWS
https://aws.amazon.com/th/