เกี่ยวกับฟังก์ชันคอมเมนต์

2022-01-19 10:16:01 UTC 2024-07-02 07:44:23 UTC

ฟังก์ชันคอมเมนต์ ให้คุณโพสต์คำถามหรือความคิดเห็นต่อขั้นตอนในคู่มือหรือต่อภาพรวมคู่มือทั้งหมด
จำกัดจำนวนตัวอักษรที่ 200 ตัวอักษร/1 คอมเมนต์

จุดประสงค์ของฟังก์ชันคอมเมนต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือไปยังเจ้าของคู่มือและแอดมินผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถใช้การคอมเมนต์เพื่อ

・ขอบคุณผู้สร้างคู่มือที่ถ่ายทอดวิธีการหรือขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
・ถามคำถามเพื่อให้เพิ่มรายละเอียด/คำอธิบายในจุดที่ยังมีข้อสงสัย
・เสนอแนะให้แก้ไขคู่มือหรือเนื้อหาขั้นตอน หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้

ตามค่าเริ่มต้น User ประเภท Editor จะสามารถโพสต์และดูคอมเมนต์ได้
หากต้องการให้ User ประเภท Viewer โพสต์และดูคอมเมนต์ได้ จำเป็นต้องตั้งค่าในแต่ละโฟลเดอร์ก่อน

 ▼ อนุญาตให้ Viewer คอมเมนต์ / กด "Good Job!" ในคู่มือ (Web Browser)
 https://teachme.jp/8/manuals/9958443/

-----
หากฉันเพิ่มคอมเมนต์ไปยังคู่มือหรือขั้นตอน จะเป็นอย่างไร

https://help.teachme.jp/hc/th/articles/900005509786/
ฉันสามารถลบคอมเมนต์ (ความคิดเห็น) ที่ฉันโพสต์ออกจากคู่มือได้หรือไม่
https://help.teachme.jp/hc/th/articles/900006171646