เมื่อฉันอัปโหลดวิดีโอและมีข้อความขึ้นว่า "ไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอได้" ฉันควรทำอย่างไร (Web Browser)

2021-12-14 06:37:36 UTC 2022-11-09 08:16:05 UTC

สรุปวิธีแก้ปัญหา

เนื่องจากระบบไม่รองรับการอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่เป็นฟอร์แมต H.265 (HEVC) และ HDR
กรุณาแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นฟอร์แมตที่รองรับ และลองอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม: จำนวนและขนาดสูงสุด ของรูปภาพและวิดีโอที่สามารถอัปโหลดบน Teachme Biz ได้คือเท่าไหร่
https://help.teachme.jp/hc/th/articles/900006441863

ตัวอย่างวิธีเปลี่ยนฟอร์แมตของวิดีโอที่บันทึก

แปลงด้วยแอป "Photos" ของ Windows

เปิดไฟล์วิดีโอในแอป "Photos" และเอ็กซ์ปอร์ตเป็นฟอร์แมต "mp4"

แปลงด้วยแอป "iMovie" ของ Mac

เปิดไฟล์วิดีโอในแอป "iMovie" และเอ็กซ์ปอร์ตเป็นฟอร์แมต "Video and Audio"

อัปโหลดวิดีโอจากแอป Teachme Biz (iOS เวอร์ชัน 3.9.3 หรือสูงกว่า)

▼ การอัปโหลดวิดีโอ (iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/11411335/

ตัวอย่างวิธีเปลี่ยนฟอร์แมตการจับภาพของกล้อง (Camera Capture Format)

กรณีที่ใช้ iPhone

ไปที่ Settings → Camera → Record Video → Turn off HDR
ไปที่ Settings → Camera → Formats → เลือก "Most Compatible"
*วิธีตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้

กรณีที่ใช้กล้องวิดีโอ ฯลฯ

เปลี่ยนวิธีบันทึกและฟอร์แมตในการตั้งค่า
*สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตกล้องวิดีโอ ฯลฯ

หากยังพบปัญหา

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนฟอร์แมตของวิดีโอที่บันทึก หรือเปลี่ยนฟอร์แมตการจับภาพของกล้อง และไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอจากแอป Teachme Biz (iOS เวอร์ชัน 3.9.3 หรือสูงกว่า) กรุณาติดต่อเรา